ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 38533739 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد ، خيابان بهار ،مقابل استانداري خراسان رضوي مراجعه نمایید.